Sort

FS ID
FS 0772
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Daucus carota
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
gulerod, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Narome x Hilmar
CULTIVAR TYPE
Biological status
Hobbyforædlingsmateriale (B)
SIDST RETTET
Latest update
30-12-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste