Sort

FS ID
FS 1075
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium fistulosum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
29-12-2020
DANSK NAVN
Danish name
pibeløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Welsh onion
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
England
HISTORIE
History
Gennem Vivi Logan fra frøfirmaet Thomas Etty i England.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste