Sort

FS ID
FS 0805
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium fistulosum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
pibeløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Nordre Gjetsidan
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Norge
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Norge
HISTORIE
History
Reliktplante fra Gudbrandsdalen i Norge, hvor det tidligere var karakterplante på tørvetage. Indført østfra i tidernes morgen og kaldet ”Svenskerløg”. Den trivedes i de tørre varme somre og kunne vokse til næsten at dække taget. Plantet som værn mod brand, snarere end til madlavning. Opr. afkom af et par individer, der var faldet af taget, da frøsamlere besøgte området. Få frø i 2020.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste