Sort

FS ID
FS 1167
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
03-08-2021
DANSK NAVN
Danish name
hvidløg, slange
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Mønske Slangehvidløg
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
30-08-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
”Mønske Slangehvidløg”. Slangehvidløg med god vækst. Minder om Rød Estisk, men er helt hvide. Har tidligere været udbudt på frølisten, og jeg har for nogle år siden fået dem fra Anders Borgen. Løget bliver større, hvis blomsten fjernes.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste