Sort

FS ID
FS 0983
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
09-07-2020
DANSK NAVN
Danish name
hvidløg, slange
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Aleksander Tjetanov
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
16-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Rusland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Rusland
HISTORIE
History
Aleksander og Tamara har dyrket den i deres dacha i Irkutsk, Sibirien. De fortalte at det er et meget stærkt hvidløg, som de har dyrket i mange år. Hvor mange har de glemt, men de har ikke altid haft det. De lægger fed eller topløg 10 cm dybt i oktober. De mener, det er vigtigt at forny sorten ved at opformere fra topløg med 4-5 års mellemrum - så får man de største hvidløg.
BESKRIVELSE
Description
Marbled Purple Stripe gruppen. Kan nok ikke skelnes fra Estisk Rød.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste