Sort

FS ID
FS 1185
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Hosta hybrid
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
04-10-2021
DANSK NAVN
Danish name
hosta
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Brogetbladet Funkia fra Hadsten
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, gammel (før 1950)
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2010
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Giver fortæller: "Stod som kant langs græsplæne som eneste staude i haven - med 3 frugttræer og et lysthus af klippede syrener." Stod allerede i haven til "det mere ydmyge husmandssted" på Gammel Sellingvej, Hadsten, da giver formodentlig overtog ejendommen fra sine forældre i 1965.
BESKRIVELSE
Description
Er i klonarkiv i Den Gamle By (2021). Funkia med grøn- og hvidbrogede blade. "Må gerne deles når blokken bliver for stor. Meget nøjsom. Kan gro alle steder."
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste