Sort

FS ID
FS 1186
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Hosta hybrid
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
04-10-2021
DANSK NAVN
Danish name
hosta
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Grønbladet Funkia fra Hadsten
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, gammel (før 1950)
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2010
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Giver fortæller: "Stod som kant langs græsplæne som eneste staude i haven - med 3 frugttræer og et lysthus af klippede syrener." Stod allerede i haven til "det mere ydmyge husmandssted" på Gammel Sellingvej, Hadsten, da giver formodentlig overtog ejendommen fra sine forældre i 1965.
BESKRIVELSE
Description
Er i klonarkiv i Den Gamle By (2021). Funkia med smalle grønne blade. "Må gerne deles når blokken bliver for stor. Meget nøjsom. Kan gro alle steder."
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste