Sort

FS ID
FS 1200
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Rubus plicatus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
07-10-2021
DANSK NAVN
Danish name
brombær
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Brombær fra Holme
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, gammel (før 1950)
SIDST RETTET
Latest update
07-10-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Giver fortæller: "Til Bernstorffs gartneri. Hindbær- og brombærbuske opgravet Elverdalsvej, Holme, Højbjerg. Tidligere Blomstergrossist og anlægsgartner E. H. Thomsen og fru Dagmar. 07.06.1951 Dok. om salg og udleje - kolonihave. 14.01.1958 Opførelse af enfamiliehus." Forklaring: Grunden i Holme blev anlagt som kolonihave i 1951, hvor Hr. og Fru Thomsen har beplantet den med bl.a. hindbær- og brombærbuske. I 1958 blev der opført et enfamiliehus, som familien Wissing senere har overtaget.
BESKRIVELSE
Description
Er i klonarkiv i Den Gamle By (2021), placeret bag Eilschou 2.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste