Sort

FS ID
FS 0713
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Rubus plicatus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
21-07-2019
DANSK NAVN
Danish name
brombær
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Villa Pax's brombær
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
23-08-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
2014
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Denne brombær er plantet omkring 1977 i Villa Pax´s have, Sandholmvej 4, 3450 Allerød. Plantet af min søster Bolette Crossland. Kan være en handelssort fra dengang.
BESKRIVELSE
Description
Kæmpestore torne, små torne, masser af lange rodslående ranker. Store rosa blomster. De mest velsmagende store brombær i mængder. Men sen.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: NO Crossland
Plante:
Billede af plante
Fotograf: NO Crossland
Til liste