Sort

FS ID
FS 1213
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium cepa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
10-12-2021
DANSK NAVN
Danish name
løg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Joseph Lofthouse bulbing onion
CULTIVAR TYPE
Biological status
Hobbyforædlingsmateriale (B)
SIDST RETTET
Latest update
12-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2018
DONOR LAND
Donor country
USA
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Bulbing onion er en krydsningssort af løg. Jeg fik frø og giver frø videre. Det første år såede jeg og der kom temmelig små løg i mange farver. Jeg tænkte det var lidt uinteressant og høstede ikke. Næste år havde de så overlevet vinteren og spirede. jeg spiste dem og de var gode. Jeg prøvede igen og denne gang gravede jeg de små løg op inden vinter og opbevarede dem frostfrit og plantede dem ud næste forår. De groede op og lavede frøstand(forventet) men da jeg skulle høste frø om efteråret var der hver sted jeg havde lagt et lille løg kommet en klase af løg. Nu i skarlotteløg størrelse. Man kan altså gøre på mange måder og de overlever det hele. Til næste år vil jeg dele klaserne og plante dem ud. Jeg er temmelig sikker på at man kan dyrke dem som skarlotteløg.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Nærbillede:
Nærbillede
Til liste