Sort

FS ID
FS 0181
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium cepa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. aggregatum, syn. A. ascalonium
ACC. DATO
acc. date
04-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
løg, skalotte-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Bjurslök (Potatislök från Bjursås)
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Skalotte/kartoffelløg. Dyrkes som Krasslök og ligner denne en del. Gav i 2005 meget flot udbytte, men lidt mindre udbytte de foregående år.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste