Sort

FS ID
FS 1224
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Triticum aestivum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
subsp. aestivum
ACC. DATO
acc. date
09-01-2022
DANSK NAVN
Danish name
hvede, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Marquis
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, gammel (før 1950)
SIDST RETTET
Latest update
15-04-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Canada
HISTORIE
History
Red Fife var den første store sort i Manitoba. Den er en selektion i en landsort. Marquis er en krydsning mellem Red Fife og Hard Red Calcutta og dermed den første Canadiske sort. Den er fra 1907 og dominerede totalt de Canadiske prærier i mange år.
BESKRIVELSE
Description
Typisk for en gammel sort er den høj, giver lavt udbytte og har ikke god sygdomsresistens. Den er heller ikke specielt tilpasset det danske klima. På trods af dette gror den ok. Marquis er kendt for sin overtrufne bagekvalitet og har været brugt i stor udstrækning i forædlingen af bagehvede.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste