Sort

FS ID
FS 1171
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Triticum aestivum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
subsp. aestivum
ACC. DATO
acc. date
22-08-2021
DANSK NAVN
Danish name
hvede, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Svaløfs Gluten
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, gammel (før 1950)
SIDST RETTET
Latest update
15-04-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB4776
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
Forædlet af Svaløf. Frigivet i 1939. Stamtavle: Svea II x Sv 0870 (= Pansar x Thule II)
BESKRIVELSE
Description
Svensk vinterhvede fra 1939. Gror ok.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste