Sort

FS ID
FS 1244
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Zea mays
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-01-2022
DANSK NAVN
Danish name
majs
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Peruvian Purple / Kulli
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Peru
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Fotograf: Rebecca Toubøl
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: Ub Solorio (majstortilla + rocoto pebre)
Til liste