Sort

FS ID
FS 1261
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Zea mays
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
09-03-2022
DANSK NAVN
Danish name
majs
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Søde majs Hegnstrup
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Oprindelse Bingenheim, dyrket på Hegnstrup siden 2012
BESKRIVELSE
Description
God stabil plante, høj og midlertidig med søde majs
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste