Sort

FS ID
FS 1321
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Glycine max
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
01-05-2023
DANSK NAVN
Danish name
sojabønne
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sojabønne ‘Fiskeby’, Hegnstrup stamme
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
01-05-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2023
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Indkøbt fra et dansk frøfirma sidst i 1990erne og har været dyrket på Hegnstrup Økologiske Landbrug lige siden. Den mest solgte sort i Danmark var Fiskeby V, men vi ved ikke om der er tale om den.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste