Sort

FS ID
FS 0256
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Glycine max
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
sojabønne
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Fiskeby V (Holschers Frøhandel)
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
Opr. handelssort købt ca. 1983. Nordisk GenBank har en Fiskeby V, fra Algot Holmberg & Söner AB, der var på markedet fra 1968 til 1995. Så vidt vi ved er det kun Fiskeby V, der har været handlet i Norden. Flere andre (f.eks. Fiskeby III, Fiskeby XX) er forædlet i Sverige.
BESKRIVELSE
Description
Nem afgrøde udbytte afhænger af såtidspunkt. Kan blive stående lige til frosten, hvorefter de tørre bønner høstes. Kan også høstes grønne. De tørre bønner anvendes til soyamælk, spirer eller tofu.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Spire:
Billede af spire
Fotograf: NO Crossland
Til liste