Sort

FS ID
FS 0157
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum tuberosum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
03-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
kartoffel, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Mandel Potet
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige/Norge
HISTORIE
History
Sort, der stadig dyrkes udbredt i Norge og Sverige. Siges at være den første sort, der kom til Skandinavien.
BESKRIVELSE
Description
Minder i smag og udseende om asparges kartoffel, men er ikke så kogefast, og har blå blomster. Er lige som aspargeskartoffel meget modtagelig for skimmel.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste