Sort

FS ID
FS 0158
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum tuberosum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
03-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
kartoffel, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Rosen Kartoffel
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Er skaffet fra en privat vedligeholder ved Rødby.
BESKRIVELSE
Description
Traditionel god dansk spisekartoffel. Store knolde med rødt skind.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste