Sort

FS ID
FS 0168
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Helianthus tuberosus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
03-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
jordskok
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Dwarf Sunray
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Storbritannien
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
En høj (3 m), blomstrende jordskok. Fine, tyndskallede, mellemstore knolde.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste