Sort

FS ID
FS 0183
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium cepa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. aggregatum, syn. A. ascalonium
ACC. DATO
acc. date
04-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
løg, skalotte-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Potatislök från Læsø
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
21-02-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Stammer fra Læsø, vi har den fra SESAM. Den tidligere almindeligt dyrkede 'Læsø-stammen' FS 0750 er en anden accession. Det er uvist om det er samme klon, så undgå sammenblanding.
BESKRIVELSE
Description
Mindre udbytte af især små kartoffelløg.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste