Sort

FS ID
FS 0182
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium cepa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. aggregatum, syn. A. ascalonium
ACC. DATO
acc. date
04-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
løg, skalotte-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Golden Gourmet
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Nederlandene (Holland)
HISTORIE
History
Nyere sort.
BESKRIVELSE
Description
Skalotte- el. kartoffelløg, mere produktiv og større løg end krasslök.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste