Sort

FS ID
FS 0185
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium ampeloprasum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
, Porrum Group
ACC. DATO
acc. date
04-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
porre
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Flag
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Storbritannien
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
God vinter- og forårsporre.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste