Sort

FS ID
FS 0186
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium ampeloprasum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
, Porrum Group
ACC. DATO
acc. date
04-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
porre
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kathy
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
Den har været dyrket i foreningen Frøsamlerne i en længere årrække, ingen husker længere hvor den stammer fra.
BESKRIVELSE
Description
Vild porre. Lille, flerårig porretype. Visner om sommeren - spises om foråret. Der er tale om 2 sorter i blanding, siger MH, efter at have haft dem i blomst. Dette spørgsmål henstår stadig uafklaret.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste