Sort

FS ID
FS 0187
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium ampeloprasum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
, Porrum Group
ACC. DATO
acc. date
04-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
porre
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Musselburgh
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
17-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Storbritannien
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Skotland
HISTORIE
History
Porren Musselburgh stammer fra Musselburgh i Skotland, hvor hollændere slog sig ned i 1400 tallet. Frem til 1800-tallet er porrer sjældent omtalt med sortsnavn, men Musselburgh er nævnt i frøkataloget fra Scottish Seed House at Perth i 1833. Det er en meget kraftigt voksende porre med god smag og stort udbytte, så det er egentligt mærkeligt, at den er gledet ud af frøfirmaernes sortiment. Musselburgh er muligvis synonym med Scotch Flag og American Flag.
BESKRIVELSE
Description
Musselburgh er en dejlig vinterporre med relativt korte, tykke skafter og blågrønne blade. Den er meget vinterhårfør, og passer fint til det danske klima. Den står normalt frisk og dejlig helt frem til april, hvor den begynder at gå i stok.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste