Sort

FS ID
FS 0023
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-04-2006
DANSK NAVN
Danish name
tomat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Potentat II
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
04-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Meget populær omkring Hobro for 20-30 år siden, fordi en lokal gartner solgte planter. Sorten modtaget fra NGB er Potentat II med svensk forædler, men den oprindelige Potentat var dansk (jvf. frøkatalogerne). Og den stammer angiveligt fra en engelsk sort 'Potentate' (måske fra øen Guernsey?). Nu en populær sort i Australien og New Zealand.
BESKRIVELSE
Description
rød drivhustomat, mellemstørrelse, god smag
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste