Sort

FS ID
FS 0024
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-04-2006
DANSK NAVN
Danish name
tomat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
President Garfield
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, gammel (før 1950)
SIDST RETTET
Latest update
08-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Tyskland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Tyskland
HISTORIE
History
En af de første navngivne sorter i DK - Køsters frøhandel i Kbh., 1884, S. Christensen i Hobro 1888. Navnet kommer af den amerikanske president der blev snigmyrdet i 1881. Gamle kataloger i Belgien/Tyskland opgiver opr. som hhv. Tyskland og Serbien! Formentlig første gang markedført af Chr. Lorenz, Erfurt i 1881. Ernst Benary's frøkatalog 1881 angiver Serbien som oprindelsesland
BESKRIVELSE
Description
Sen bøftomat, rød, fin kvalitet
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Fotograf: John Kruuse
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: John Kruuse
Plante:
Billede af plante
Fotograf: John Kruuse
Til liste