Sort

FS ID
FS 0242
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Prince Albert
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, gammel (før 1950)
SIDST RETTET
Latest update
12-02-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Storbritannien
HISTORIE
History
Handelssort fra Thomas Etty, fra før 1837; annonceret fra 1842. Tidlig, 42 dage fra såning til høst (!!). Muligvis synonymt med andre populære 1800-tals handelssorter. Afprøvet i museumshave på Samsø i 2006: „Blev meget høj og gav stort udbytte. Blev af museumsgæster vurderet som ganske som at smage min barndoms ærter“.
BESKRIVELSE
Description
100-200 cm høj. Tidlig, 42 dage fra såning til høst (!!). Afprøvet i museumshave på Samsø i 2006: „Blev meget høj og gav stort udbytte. Blev af museumsgæster vurderet som ganske som at smage min barndoms ærter“.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste