Sort

FS ID
FS 0243
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Stevns
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB20119
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Tidligere kaldet Flemmings høje ært. Lokalsort fra Ketty Hansen,(måske fra Karise) bevaret af familien Hansen fra Stevns gennem 45 år. Hendes far var fra Maglebye. Sendt til NordGen, NGB20119, i år 2009.
BESKRIVELSE
Description
2-2,5 m høj marvært, store velfyldte bælge, velsmagende, holder sødmen længe.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste