Sort

FS ID
FS 0291
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Ribes rubrum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
ribs, have
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Gommesens hvide ribs
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
18-10-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
2006
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Gert Gommesen oplyser: Gomme Gommesen 1874-1955 Hans grund stødte op til min mormors have. Min mormor havde hotellet – Nordby Kro. Gomme Gommesen havde en hvid ribsbusk. Karen Andersen (min mormor) fik en stikling af den hvide ribs. Da hun fraflyttede kroen i 1946 tog hun busken med til det nybyggede hus på Hverremosevej (Nordby, Samsø). Tove Gommesen 1911 – 2005 (min mor) fik en stikling af min mormor (Boede Sølyst 3, Samsø). Gert Gommesen f. 1931, Nørregårdsvej 6, Hornbæk, s. af Tove G., har fået en stikling af min mor. Mine børn har fået en stikling af mig. Sorten har hidtil væres benævnt "Hvid ribs fra Samsø"
BESKRIVELSE
Description
Små hvide bær. Velsmagende - søde så de kan spises direkte fra busken. Temmelig store kerner, som gør at bærrene kommer til at se lidt lyserøde ud ved fuld modenhed.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Fotograf: NO Crossland
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: NO Crossland
Til liste