Sort

FS ID
FS 1212
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Ribes rubrum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
10-12-2021
DANSK NAVN
Danish name
ribs, have
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Perleribs
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, gammel (før 1950)
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Ribs´ene er lyse med røde lodrette striber. Planterne er ikke så kraftige i væksten og frugtsætningen er også mindre end på alm. røde ribs.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste