Sort

FS ID
FS 0295
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Prunus domestica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
blomme
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Gjerrild-blomme
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Opr. Gjerrild.
BESKRIVELSE
Description
Prunus domestica ssp. domestica eller x insititia (domestica x insititia) Blomme eller kræge-krydsning. Kratdannende, ved rodskud. Velsmagende blomme, røde, større end mirabeller, til friskkonsum og syltebrug.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste