Sort

FS ID
FS 0293
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Prunus domestica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
blomme
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Alstrup-blomme
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Fra familien Kroghs have som er ca. 100 år gammel, ejendommen ”Hevil”.
BESKRIVELSE
Description
Vild, rodægte og lokal sort. Små (ca. 2 cm x 3 cm) blå velsmagende frugter.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste