Sort

FS ID
FS 0301
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Angelica archangelica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
syn. A. officinalis.
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
kvan
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kvan, uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
12-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Samleaccession. Udbyderens plante har ingen kendt historie. Accessionsnummeret kan bruges til andre kvanplanter af ukendt / usikker oprindelse.
BESKRIVELSE
Description
Egentlig toårig - kan sås, men jeg har bedre erfaringer med at få planter. Selvsår sig, så der er rigeligt med nye planter.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste