Sort

FS ID
FS 0809
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Angelica archangelica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
kvan
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Vossakvan, linjen Markusteigen
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2016
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Norge
HISTORIE
History
De frø jeg fik fra Norge stammer fra kun to planter, så der er risiko for at vi løber ind i indavlsproblemer efter nogle generationer.I Norge er man i gang med at blande alle linjer af Vossakvann, for at undgå indavl. Hver linje kom fra hver sin gård omkring Voss, så det er nok i overensstemmelse med gamle traditioner, at man blander linjerne lidt. I køkkenet er kvan er særlig god som brudepige for rabarber. Fra Christian Bonvik, Gølme i Norge, 2016
BESKRIVELSE
Description
Vossakvann har fyldte stængler, og vedligeholdelsen af typen består i at fjerne planter med dårligt fyldte stængler inden blomstring. De fyldte stængler gør denne bedre egnet som grøntsag, gerne bleget under spand eller krukke.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Nærbillede:
Nærbillede
Til liste