Sort

FS ID
FS 0310
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Nicotiana rustica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
tobak, bonde-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
(Maryland); Bondetobak u.s.n.1, uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
21-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Denne fik vi (Frilandsmuseet) frø af fra Den fynske Landsby i efteråret 2004. Af sorten "Maryland". Dyrket på Fyn i hvert fald siden 1930. "Maryland" hedder ellers normalt en sort, der tilhører virginia-typen, men i Nordisk Illustreret Havebrugsleksikon nævnes, at "Maryland" desuden bruges om en rustica-sort.
BESKRIVELSE
Description
Høj, 0,9 m., storbladet, sen.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste