Sort

FS ID
FS 0311
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Nicotiana rustica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
tobak, bonde-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Bondetobak u.s.n.2, uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Skulle være en meget gammel, fynsk tobakssort. Hvor gammel vides desværre ikke. Den fynske Landsby 2004.
BESKRIVELSE
Description
Lav, 0,4-0,5 m., småbladet, tidlig.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste