Sort

FS ID
FS 0312
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Nicotiana tabacum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
tobak, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Virgisnk Tobak, u.s.n.1, uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
En foræring fra Den fynske Landsby 2004. Den Fynske Landsbys frø stammer fra Tobaksladen på Langeland. Den har været dyrket på Langeland under 2. Verdenskrig.
BESKRIVELSE
Description
Høj, 0,9-1,25 m., storbladet, sen.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste