Sort

FS ID
FS 0313
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Nicotiana tabacum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
tobak, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Virginsk Tobak u.s.n.2, uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Doneret til Gl. Estrup i 1997, dyrket i haven og frø høstet af fra havens planter siden.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste