Sort

FS ID
FS 0325
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Hablitzia tamnoides
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
05-02-2006
DANSK NAVN
Danish name
spinatranke
ACCESSIONSNAVN
Accession name
1. accession (Kaukasus via Sverige til Norge)
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Norge
OPRINDELSESLAND
Country of origin
hjemmehørende i Kaukasus
HISTORIE
History
Åbenbart indført til Norden som prydplante, og der er gjort forsøg i 1800-tallet med at dyrke den som madplante. Den er velkendt i Finland og østpå - delvis som fattigmandskost, delvis som gourmet plante, men har aldrig været dyrket i større udstrakning. Vokser bl.a. ved gamle herregårde i Sverige og præstegårde i Norge og Finland. Omtalt i Lena Israelssons "Køkkenhaven - den Grønne Arv".
BESKRIVELSE
Description
Flerårig slyngplante (2-3m) Man spiser bladene om foråret som spinat. Frøene skal muligvis have en kort kuldeperiode (en uge i urtepotte i køleskabet) for god spiring; men frø af nogle accessioner spirer fint uden stratificering.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste