Sort

FS ID
FS 0604
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Hablitzia tamnoides
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
04-02-2010
DANSK NAVN
Danish name
spinatranke
ACCESSIONSNAVN
Accession name
2. accession (Kaukasus via Norge)
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Norge
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Rusland?
HISTORIE
History
Opr. frø samlet af botaniker Sergey Banketov på voksestedet i Kaukasus (Georgien). Den har været dyrkede i nærheden af accession 1, og der er mulighed for krydsbestøvning, og at de frø vi har fået er ikke den ren linie fra Kaucasus. Ret villige til at danne frø.
BESKRIVELSE
Description
Planten er en staude med pælerod, og tåler ikke i vores erfaring at blive flyttet eller delt. Den kan blive op til 3 m høje og skulle være vinterfast selv i Nordnorge. Den skal have noget at kravle op ad. Der er forskellige meninger om hvor man skulle placere den i haven. Noget tyder på at den er ikke glæde for tørke, men kan trives i dårlige jord. Ellers kan man bruge den almindelige fremgang for klatreplanter – rødder i skyggen, og toppen i solen. Der rapporteres fra Norge at skuddene dannes om efteråret og kan plukkes om vinteren. Hos os i Danmark kommer skuddene frem sidst på vinteren, og man kan spise de nye skud og senere bladene.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste