Sort

FS ID
FS 0329
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lens culinaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
06-02-2006
DANSK NAVN
Danish name
linse
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Gotlandslins
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB2387
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
Fra NGB via SESAM.
BESKRIVELSE
Description
Småfrøet brunlig-grønlig linse. Lille plante. Skal have støtte, f.eks. gro sammen med kornart.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Til liste