Sort

FS ID
FS 0655
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lens culinaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
17-12-2012
DANSK NAVN
Danish name
linse
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Bornburger speiselinze
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
VIR2052
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Tyskland
HISTORIE
History
Hjembragt fra Skt. Petersborg af Rune B.
BESKRIVELSE
Description
Tysk landsort af linse, fra DDR. Landrace.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste