Sort

FS ID
FS 0339
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Ligusticum scoticum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
06-02-2006
DANSK NAVN
Danish name
lostilk, skotsk
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Skotsk lostilk
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
21-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Nordvesteuropa
HISTORIE
History
Krydderurt og gammel lægeplante, kaldet Søvnurt. Den har samme anvendelse som løvstikke, lidt mørkere smag.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste