Sort

FS ID
FS 0521
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Ligusticum scoticum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
04-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
lostilk, skotsk
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Skotsk lostilk (Fra Steno Museet)
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
2009
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Denne stammer fra Steno Museet i Århus.
BESKRIVELSE
Description
På dansk også kaldet “søvnurt”. Arten har været anvend som beroligende middel, men dyrkes nu som krydderurt; Minder om løvstikke i smagen men anderledes. 2-flerårig pæn lille skærmplante.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste