Sort

FS ID
FS 0359
Icon der viser dødningehoved
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Digitalis purpurea
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
fingerbøl
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Almindelig fingerbøl
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
20-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Europa
HISTORIE
History
Lægeplante. Bladene indeholder et stof der bruges som hjertemedicin.
BESKRIVELSE
Description
Toårig. Lyserøde eller hvide blomster. Meget giftig. Oprindeligt ikke vildtvoksende i Danmark, men naturaliseret i skovkanter og ryddepladser i skove, især i Midtjylland. Fra Bente Pedersen.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste