Sort

FS ID
FS 0819
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Digitalis purpurea
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
fingerbøl
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Fingerbøl, almindelig
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
To- til flerårig plante med lange blomsteraks i farverne pink, lyserød, hvid og blandinger af disse. Sætter som regel blade første år og blomstrer andet år. Hele planten er giftig.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste