Sort

FS ID
FS 0364
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Agrostemma githago
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
klinte, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Klinte
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
Tidligere almindelig ukrudtsblomst i kornmarker. Formodes at have en gunstig virkning på kornplanters vertikale vækst. Acc.navn tilføjet, for at kunne tilføje frølistekategori.
BESKRIVELSE
Description
Lyserøde blomster, 50-90cm, vild plante, 1-årig, hjemmehørende men sjælden i Danmark på agerjord og ruderater. Frøene giftige.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste