Sort

FS ID
FS 0834
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Agrostemma githago
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
klinte, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Klinte, almindelig
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Opr. Hedeby Vikingecenter.
BESKRIVELSE
Description
Lyserøde blomster, 50-90 cm. Vild plante, 1-årig, hjemmehørende men sjælden i Danmark, på agerjord og ruderater. Tidligere almindelig ukrudtsblomst i kornmarker. Frøene giftige. Formodes at have en gunstig påvirkning på kornplanters vertikale vækst.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste