Sort

FS ID
FS 0041
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Atriplex hortensis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
24-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
mælde, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
gul
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Tyskland
HISTORIE
History
Donoren har en gang i 1970'erne købt den gule mælde - vist nok fra et sønderjysk frøfirma - eller direkte fra Tyskland. Det var i hvert fald i en tysk frøpose. Siden har den trofast sået sig selv i hendes haver - først oppe i Odsherred og siden her ved Borup Sj. - og mange har fået frø af den.
BESKRIVELSE
Description
Tidlig, mange lysegrønne blade.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste